Nasi liderzy

Firma BRID to doświadczenie i zaangażowanie

Anna Kliszewska

Świadectwo kwalifikacyjne
Ministerstwa FInansów nr 15456/1999

Krystyna Kliszewska

Biegły Rewident - nr 1673

BRID spółka z o.o. prowadzi działalność usługową w zakresie obsługi rachunkowej i kadrowo-płacowej podmiotów gospodarczych.

Firma istnieje od 1991 roku, jako „Biuro Rachunkowości i Badania Bilansu Krystyna Kliszewska” a od stycznia 2003 roku funkcjonuje pod nazwą „BRID” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 27.
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146786, posiada numer NIP 554-25-13-158 oraz REGON 093080009. Kapitał spółki wynosi 100 000 PLN i w całości został wpłacony.

W naszej pracy kierujemy się przede wszystkim zadowoleniem Klienta będąc elastycznymi w stosunku do jego potrzeb.
Świadczymy fachowe usługi księgowe, łącznie z odbiorem dokumentów od klienta lub transferem danych drogą elektroniczną, aby przedsiębiorca mógł skupić się na innych celach swojej firmy.
Gwarantujemy profesjonalne doradztwo podatkowe podczas założenia działalności gospodarczej i w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania.
Zadbamy o wszystkie procesy księgowe – począwszy od opracowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont, poprzez sprawozdawczość finansową, raportowanie, analizowanie, a kończąc na reprezentowaniu przed organami podatkowymi.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat świadczonych usług zapraszamy do sekcji Usługi.
Prace wykonujemy przede wszystkim wykorzystując zintegrowany system finansowo- księgowy „SYMFONIA”, a w zakresie płac system „Enova”.

Biuro ubezpieczone jest od odpowiedzialności cywilnej w PZU z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych na kwotę 10 000 EUR oraz z tytułu czynności doradztwa podatkowego 50 000 PLN i innych czynności na kwotę 50 000 PLN.
Wszyscy pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie, które podnoszą systematycznie poprzez szkolenia w zakresie podatków i rachunkowości.
Nadzór nad prawidłowością wykonywanych prac sprawuje Biegły Rewident wpisany do rejestru pod numerem 1673 oraz osoba zatrudniona na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Rachunkowości posiadająca certyfikat Ministra Finansów upoważniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Scroll to Top