Copyright 2022 - BRID RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO

Doradztwo podatkowe

 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie                                                                  

Usługi rachunkowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • ewidencja środków trwałych, wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych

Obsługa personalna

 • obsługa płacowo-kadrowa w tym: sporządzanie list wynagrodzeń, deklaracji ZUS
 • sporządzanie wszelkich niezbędnych dokumentów do ZUS
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach pracowniczych
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie sprawozdań GUS

Inne